Napravite account

*

*

*

*

*

*

Zaboravili ste lozinku?

*

Donesen je Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Na 30. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 6. srpnja 2016. godine donesen je Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.

Dokument možete vidjeti i preuzeti ovdje

 

Ovaj planski dokument koji se donosi za razdoblje od 6 godina, nakon čega se mijenja i dopunjuje za razdoblje od narednih 6 godina za svako vodno područje zasebno obuhvaća:

  • opis prirodnih značajki i stanja voda

  • popis ciljeva kakvoće za površinske vode, uključivo i priobalne vode, vode teritorijalnoga mora i podzemne vode, uključujući i zaštićena područja, te rokove za postizanje tih ciljeva

  • sažeti prikaz donesenih programa mjera za postizanje ciljeva kakvoće voda, uključujući i načine postizanja ciljeva tim mjerama, uključujući osnovne mjere i dopunske mjere

  • utvrđivanje sredstava potrebnih za provedbu programa mjera iz ovoga Plana

  • pravila primjene pojedinih sastavnica Plana

  • registar detaljnijih planova i programa koji se odnose na određene podslivove i sektore

  • izvješće koje sadrži opis aktivnosti i rezultata sudjelovanja javnosti u pripremi Plana

  • popis nadležnih institucija za primjenu Plana na vodnom području

  • oznaku kontaktnih mjesta na kojima se može steći uvid, odnosno dobiti prateća dokumentacija i informacije koje se odnose na izradu, preispitivanje, izmjene i dopune Plana, detalji o kontrolnim mjerama donesenim za točkaste izvore onečišćenja i za sve druge identificirane negativne utjecaje na stanje vodnih tijela na vodnom području i sadašnji rezultati monitoringa


 

TOP